Monday, 10 October 2011

நவராத்திரி - கொலு - சிறப்புக் காட்சிகள்

நவராத்திரியன்று அனைத்து கோவில்களிலும் இறைவன் வெகு சிறப்பாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தார். அவற்றில் சில காட்சிகளை இங்கு நாம் பார்ப்போம்.


   
   
   
   
      
   
   
  
 


No comments:

Post a Comment